Dofinansowanie – Targi Future Build w Londynie

Miło nam poinformować, że w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymaliśmy dofinansowanie na wyjazd na misję gospodarczą na targi Future Build w Londynie.