Zmiany klimatu coraz częściej wymuszają zmianę podejścia do planowania, projektowania i zarządzania infrastrukturą szczególnie w miastach. Celem zielonej infrastruktury jest tworzenie inteligentnych, efektywnych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań służących także poprawie jakości życia. W ramach elementów podstawowego systemu zielonej infrastruktury możemy wymienić parki, skwery zielone, wnętrza dziedzińców czy zielone podwórka.  Miasto daje wiele możliwości do tworzenia systemu zielonej infrastruktury, np. parki, trawniki, aleje drzew i kwiatów przed budynkami lub wzdłuż dróg i chodników. Można też wykorzystać dachy budynków do instalacji ogrodów lub sadów, co przyczynia się do retencji wody, poprawy izolacji cieplnej budynków i zwiększenia bioróżnorodności. Pojawienie się zieleni wpływa również na aspekt wizualny na tle wszechobecnego betonu, a przede wszystkim redukuje zjawisko powstawania wysp ciepła.

W kontekście oświetlenia, zielona infrastruktura czyli obszary aktywne przyrodniczo umożliwiają zastosowanie nowoczesnych technologii oświetleniowych do stworzenia bezpiecznej przestrzeni publicznej i wzbogacenia estetycznie miejsc zielonych. Stosowanie LED-owych źródeł światła, sterowanie oświetleniem opartym na czujnikach lub inteligentnych sieciach do zarządzania oraz wykorzystanie energii słonecznej do zasilania, np. latarni – to tylko kilka przykładów takich rozwiązań. Ważne jest, żeby projektować oświetlenie zielonej infrastruktury w taki sposób, aby  z jednej strony stwarzało przyjazne  środowisko, ale także uwzględniało wpływ oświetlenia na florę i faunę i stosowało bezpieczne rozwiązania. Wówczas należy odpowiednio ukierunkować rozsył światła, dobrać odpowiednią barwę, ale przede wszystkim stosować rozwiązania, które nie powodują zanieczyszczenia światłem. Dzięki dobremu oświetleniu zielona infrastruktura będzie spełniać swoją funkcje bycia przestrzenią aktywnie biologiczną, ale także wzmocni miejską estetykę i przyczyni się do oczyszczania powietrza i utrzymania ekosystemu. Jeśli w tych przestrzeniach będą stosowane rozwiązania ze zwiększoną efektywnością energetyczną  i dążące do zmniejszenia zużycia energii to możliwa będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych i powstaną oszczędności kosztów, przyczyniając się do stworzenia bardziej zrównoważonych i przyjaznych dla środowiska miast.