FBO Fundamenty

Materiał
beton
Kształt
okrągły
FBO 35/7,5
h-35cm, A-15cm, B-7,5cm, śruba M6, waga 12kg
FBO 50/7,5
h-50cm, A-15cm, B-7,5cm, śruba M6, waga 20kg
FBO 35/9
h-35cm, A-16cm, B-9cm, śruba M6, waga 15kg
FBO 50/9
h-50cm, A-16cm, B-9cm, śruba M6, waga 25kg
FBO 60/12,5
h-60cm, A-23cm, B-12,5cm, śruba M8, waga 45kg
FBO 80/14,5
h-80cm, A-32cm, B-14,5cm, śruba M16, waga 140kg
FBO 120/14,5
h-120cm, A-32cm, B-14,5cm, śruba M20, waga 250kg

Wybór sposobu i wymiaru fundamentu jest uzależniony od warunków posadowienia a obowiązek doboru spoczywa na projektancie.
W praktyce stosuje się trzy rodzaje posadowienia słupów:
– stosowanie prefabrykowanych dla danego słupa fundamentu;
– obliczeniu i wylaniu na miejscu fundamentu z odpowiednim stelażem;
– przez wkopanie w ziemię części słupa na odpowiednią głębokość.
Norma europejska EN 40 proponuje następujące średnie wielkości części słupa, która ma być wkopana w ziemię.

Wielkość fundamentu zależy od wysokości słupa i wielkości wysięgnika – korony, ilości zainstalowanych opraw
i warunków gruntowych. Głębokość posadowienia podana jest w normie PN EN 40-2..

Prezentowane fundamenty do posadowienia latarni, są wykonane z betonu klasy C 25/30 – FBO i FBK lub ze stali
ocynkowanej – FMK. Fundamenty stalowe i stelaże, mają stosunkowo małą wagę ułatwiającą transport.

 

FMK można stosować wymiennie z FBK