RODO

„Elmarco Technika Świetlna” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa (dalej: Elmarco) szanuje prawo do ochrony danych osobowych oraz prawo do prywatności swoich klientów, pracowników, kontrahentów i partnerów biznesowych. W związku z powyższym spółka wyznaczyła inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: 81-577 Gdynia, ul. Krzemowa 7; przez e-mail: .

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informujemy, że jeśli kontaktujesz się w związku z zapytaniem o szczegóły oferty przygotowanie jej nastąpi na podstawie czynności zmierzających do zawarcia umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Jeśli jesteś pracownikiem lub osobą kontaktową w imieniu klienta korporacyjnego wówczas dane osobowe przetwarzane będą w ramach uzasadnionego interesu administratora celem odpowiedzi na zapytanie –art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Aby dowiedzieć się w jaki sposób Elmarco przetwarza Państwa dane osobowe, zachęcamy do zapoznania się z poniższymi
klauzulami informacyjnymi, które dotyczą:

Dodatkowo informujemy, że aby skorzystać z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą się Państwo bezpośrednio
skontaktować z naszym inspektorem danych lub skorzystać z poniższych formularzy