FMK Fundamenty

Materiał
metal
FMK 35/7,5
h-35cm, A-10cm, B-7,5cm, śruba M6, waga 1,4kg
FMK 50/7,5
h-50cm, A-10cm, B-7,5cm, śruba M6, waga 1,7kg
FMK 35/9
h-50cm, A-12cm, B-9cm, śruba M6, waga 1,5kg
FMK 50/9
h-50cm, A-12cm, B-9cm, śruba M6, waga 1,8kg
FMK 60/12,5
h-60cm, A-17cm, B-12,5cm, śruba M8, waga 3,0kg
FMK 60/16
h-60cm, A-21cm, B-16cm, śruba M8, waga 3,6kg

Wybór sposobu i wymiaru fundamentu jest uzależniony od warunków posadowienia a obowiązek doboru spoczywa na projektancie.
W praktyce stosuje się trzy rodzaje posadowienia słupów:
– stosowanie prefabrykowanych dla danego słupa fundamentu;
– obliczeniu i wylaniu na miejscu fundamentu z odpowiednim stelażem;
– przez wkopanie w ziemię części słupa na odpowiednią głębokość.
Norma europejska EN 40 proponuje następujące średnie wielkości części słupa, która ma być wkopana w ziemię.

Wielkość fundamentu zależy od wysokości słupa i wielkości wysięgnika – korony, ilości zainstalowanych opraw
i warunków gruntowych. Głębokość posadowienia podana jest w normie PN EN 40-2..