Przykłady oświetlenia ronda

Ronda jako skrzyżowania bezkolizyjne znajdują się w najtrudniejszych miejscach pod względem bezpieczeństwa i natężenia ruchu, właściwe oświetlenie pozwoli kierowcy dostrzec rondo oraz jego układ i pojazdy.

Prawidłowe oświetlenie skrzyżowania (ronda) musi uwzględniać:
– właściwy poziom natężenia na poziomie min.15 lx klasa C3(M3) i 30 lx klasa C1(M1);
– równomierność oświetlenia współczynnik min. 0,4;
– brak olśnienia – co daje komfort i zdolność rozpoznawania szczegółów;
– właściwy kontrast umożliwiający dojeżdżającemu do ronda, zidentyfikowanie na czas pojazdów i pieszych, które się na nim znajdują.

Rondo można oświetlić za pomocą latarni ulicznych usytuowanych pomiędzy drogami dojazdowymi lub wysokiego masztu z oprawami, stojącego na jego środku.