AWK2 wysięgnik

RYSUNKI TECHNICZNE

Aluminiowy wysięgnik kątowy 2-ramienny do latarni typu AREM.
Przeznaczenie: oświetlenie dróg, ulic, parków, przestrzeni publicznych.