AWŁ1 wysięgnik

RYSUNKI TECHNICZNE

Aluminiowy wysięgnik łukowy 1-ramienny do latarni typu AREM.
Przeznaczenie: oświetlenie dróg, ulic, parków, przestrzeni publicznych.