AWG2L wysięgnik

RYSUNKI TECHNICZNE

Aluminiowy wysięgnik gięty 1-ramienny do latarni typu AREM.
Przeznaczenie: oświetlenie dróg, ulic, parków, przestrzeni publicznych.